Counter

เค้าน์เตอร์

โครงสร้างยืดหดแข็งแรง พับเก็บขนย้ายง่าย มีสองแบบเพื่อให้เหมาะกับลักษณะและพื้นที่ใช้งาน

 ราคา 4,500 บาท

• ราคารวมพิมพ์ (แถมเคลือบให้ฟรี!) และกระเป๋าใส่อุปกรณ์

Visitors: 59,086