Standee

    สแตนดี้

    Type - A : ขาตั้งเหล็ก

       • ขนาด 60 x 160cm

       ราคา 1,000 บาท

   Type - B : พีพี บอร์ด

    งานพิมพ์ติดลงวัสดุพีพีบอร์ด หนา 4mm

    พร้อมขาตั้งปีกผีเสื้อ พับแบนราบไปกับชิ้นงานได้

    ราคา 1,300 บาท

Visitors: 60,314